COMPANY PROMOTION
crypto news

Dùng thỏa thuận

Các công ty Vixes thực hiện quy tắc cho việc sử dụng Vixes.biz cho người sử dụng nó. Mỗi người dùng những trang web người đã đăng ký chấp nhận các điều khoản của các người dùng sau thỏa thuận và cam kết để quan sát chúng khi làm việc với các trang web Vixes.nghiệp? Nếu các người không đồng ý với các điều khoản của các người thỏa thuận, dùng phải ngưng sử dụng các trang web. Quản lý trang web Vixes.biz tôi đề nghị rằng bạn đọc những điều khoản thỏa thuận trước khi sử dụng các trang web.

1. Chung quy định

1.1. bằng cách Sử dụng các trang web, người sử dụng đồng ý với các điều khoản của sử dụng.
1.2. Quản lý của các trang web có quyền vào bất kỳ thời gian để sửa đổi những điều khoản thỏa thuận người dùng này mà không báo trước cho các người dùng.
1.3. chấp Nhận điều khoản sử dụng các trang web tại thời điểm đăng ký nhận các thỏa thuận và thay đổi được thực hiện để thỏa thuận này.
1.4. Sử dụng chịu trách nhiệm cho việc xác minh này dùng thỏa thuận và thay đổi nó.

2. Quyền và nghĩa vụ của các trang web

2.1. các trang web Quyền cung cấp cho người dùng kỹ thuật khả năng sử dụng các trang web và hỗ trợ của nó hiệu quả.
2.2., người Quản lý trang web có quyền để xử lý dữ liệu cá nhân của người trang web để cải thiện chất lượng phục vụ du khách và sử dụng.
2.3. Quyền đã sử dụng mọi phương tiện có thể bảo vệ các dữ liệu cá nhân và tài sản của người sử dụng trang để đảm bảo an toàn của họ.
thể 2,4 chính Quyền không chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin trên trang web, cũng như cho sự an toàn của các người sử dụng tài sản.

3. Các quyền và bổn phận của người sử dụng

3.1. trang web có Người sử dụng các quyền sau đây: thích - được hoạt động trên trang web, sử dụng các chức năng của nó;
-có được thông tin liên quan đến các hoạt động của khu công.
- hỗ trợ liên lạc nếu anh gặp bất kỳ vấn đề;
- để quảng cáo các trang web trên trang web của thứ ba bên;
- thu hút nhiều người và sử dụng chương trình liên kết nhận được liên kết Ủy ban cho việc mua bán của mời các người dùng.
Người của các trang web đều bị cấm: thích Để công bố trên trang web bất kỳ thông tin đó: thích - có đe dọa, discreditied, xúc phạm, denigrates danh dự, nhân phẩm hay danh tiếng kinh doanh của người khác hay thứ ba bên;
- vi phạm sự riêng tư của người khác hay thứ ba bên;
- vi phạm sự riêng tư của người khác hay thứ ba bên;
- vi phạm quyền lợi của trẻ vị thành niên;
- có ngôn ngữ tục tĩu;
- thúc đẩy và/hoặc đóng góp đến chủng tộc, tôn giáo dân tộc hận thù;
- có cực đoan liệu;
- thúc đẩy hoạt động tội phạm;
- là gian lận;
- quảng cáo hàng hoặc dịch vụ cấm bởi luật pháp của nước được bao phủ bởi các hoạt động của khu công.
- vi phạm quyền lợi của thứ ba bên trí tuệ;
- vi phạm quyền lợi của đối tượng của cá nhân dữ liệu

- Sử dụng trang cho mục đích nào đó có thể gây thiệt hại hoặc rối loạn của sẵn sàng, hay cho bất kỳ khác, mục đích đó là bất hợp pháp hay ám chỉ bất kỳ loại gian lận;
- Để tiến hành một khối lượng gửi tin nhắn mà không cần sự đồng ý của người khác;
Để sử dụng phần mềm để phá vỡ những hoạt động bình thường của những trang web;
- Để xuất bản và phổ biến trên trang web, hoặc nếu không sử dụng virus và những thiệt hại;
- Để thực hiện hành động khác mà có thể làm hại các trang web công ty và người;
- Tiến hành bất kỳ hệ thống hoặc tự động hành động trên dữ liệu bộ sưu tập (bao gồm cả dữ liệu khai thác, khai thác dữ liệu và dữ liệu bộ sưu tập); Phải có nhiều tài khoản. Mỗi người chỉ có thể có một tài khoản,

4. Bảo vệ các dữ liệu cá nhân

4.1. sử dụng dữ liệu Cá nhân của Vixes bảo vệ. Bất cứ cố gắng nào để đạt được trái phép truy cập vào dữ liệu này dẫn đến sự tắc nghẽn của các người sử dụng tài khoản.
có 4,2 Vixes không cung cấp thông tin cá nhân để đối tác, những người khác hoặc thứ ba bên. Các người dùng cá nhân dữ liệu có thể được truyền cho các cơ trên cơ sở của luật pháp của nhà nước trong đó Vixes hoạt động.

5. Bảo vệ của trí tuệ

5.1 tất Cả những ấn phẩm của công ty Vixes trên trang web vixes.đồ là những trí tuệ của các công ty và được bảo vệ bởi luật pháp bảo vệ của trí tuệ.
có 5,2 Bất kỳ sử dụng của sở hữu của công ty mà không cần sự đồng ý của nó bị cấm.